Browsing Category : Van alles wat

Latcho Diewes! (12 en 13 september 2020)


De eerste keer dat ik kennismaakte met de Sinti-gemeenschap was in 1973: tijdens mijn eerste studiejaar aan Sociale Academie “Den Elzent” in Eindhoven, liep ik op woensdagmiddag stage in een wijkhuis aan de Zuiderstraat in Helmond, waar ik, samen met enkele andere stagiaires leiding gaf aan een clubje waar allerlei spelletjes werden gedaan en vaak ook wat handenarbeid zoals boetseren…

Lees meer »

Read more… in je moerstaal


Sommige mensen vinden het trendy om zo veel mogelijk Engels door hun taal te gooien, anderen vinden het not done en dan zijn er ook nog die het een non-issue vinden. En dan heb je nog een aantal Esperanto-bewegingen onder meer op Facebook, die de afgelopen periode de Brexit hebben aangegrepen om wat te gaan lobbyen (bestaat daar een Nederlands…

Lees meer »

Gewoon een kwestie van uitproberen…


Ik was eigenlijk benieuwd of WordPress ook een beetje gebruiksvriendelijk is als je via je smartphone snel een berichtje wilt plaatsen. En wil je dat weten dan zit er niet veel anders op dan het gewoon uit te proberen. Is het geen wat ik nu schrijf Chinees voor je? Niet erg hoor, het is eigenlijk ook maar een testberichtje!

Lees meer »

Mijn website: het ondergeschoven kindje?


Eerlijk is eerlijk: doordat ik nogal actief ben op Facebook en ook wel wat op Instagram komt het er niet altijd van om mijn website bij te werken. Dat ik niet meer actief op zoek ben naar een baan helpt ook niet echt. Toch heeft zo’n site nog veel voordelen en ik verwijs er ook altijd standaard naar in de…

Lees meer »

“Je had professor moeten worden…”


Professor: onlangs kwam er weer eens eentje in opspraak.  Maar afgezien de affaires van de laatste paar jaar is het  in het spraakgebruik een kwalificatie die soms bewonderend, soms laatdunkend bedoeld is. Als kind werd ik vaak “professor” genoemd. Soms was deze akademische titel een uiting van oprechte bewondering omdat ik de betekenis van “moeilijke woorden” al op jonge leeftijd…

Lees meer »

Om van te kids-en?


Volgens het Instituut voor Nederlandse Lexicologie mag het woord “kids” uit de Nederlandse woordenschat verdwijnen. Nou zie ik zelf ook niet in waarom we “kids” zouden moeten zeggen in plaats van “kinderen”, maar irriteren doen me dat soort modeverschijnselen in de taal maar zelden. Ik heb eerlijk gezegd ook nooit goed begrepen waarom veranderingen in de taal vaak zulke heftige emoties…

Lees meer »

Toespraak Koning Juan Carlos 2 juni 2014


Vanochtend wil ik me tot u allen richten met dit bericht om u, met ongekende emotie, een belangrijke beslissing mede te delen alsmede de redenen die me ertoe bewegen deze te nemen. Toen ik als uw koning werd ingehuldigd, bijna vier decennia geleden, heb ik de plechtige belofte gedaan het algemeen belang van Spanje te dienen, vastbesloten om er voor…

Lees meer »

In memoriam voor mijn literatuurliefhebberij?


Jacques Firmin Vogelaar is overleden, zo las ik vandaag in de krant. Als ik  de deskundigen op dit terrein mag geloven, was hij een van de betere letterkundigen van ons land. De loftuitingen op Twitter zijn dan ook niet van de lucht. Tja, die taal- en letterkunde. In mijn gymnasiumtijd heb ik nog even serieus overwogen Nederlands te gaan studeren,…

Lees meer »