We mogen weer stemmen!

Er zitten weer verkiezingen aan te komen en ik weet nog niet wat ik ga stemmen maar ik heb wel een aantal punten:

  • Klimaat- en milieuproblemen niet bagatelliseren maar ook niet overdrijven: goede huisvesting en goede, veilige wegen voor álle verkeersdeelnemers zijn even belangrijk als schone lucht dus van mij mag er best een keer een groenstrook weg om een goed trottoir of fietspad aan te leggen. Naarmate we schoner gaan rijden zijn auto’s denk ik ook nog eens minder belastend voor het milieu.
  • Belangen van mensen gaan voor belangen van dieren en planten en al helemaal voor de belangen van gebouwen: ik vind het belachelijk dat je sommige medische behandelingen niet meer krijgt omdat je te oud bent terwijl oude bomen en zelfs oude gebouwen wel koste wat kost behouden moeten worden. Dat je een kasteel (of iets wat daarvoor door moet gaan) als historisch erfgoed beschouwt, daar kan ik dan nog wel inkomen maar om grote stukken weiland daar omheen ook diezelfde status te geven dat vind ik overdreven.
  • Er wordt vaak gepraat over kleinschalige of grootschalige landbouw en veeteelt. Grootschalig kan een risico opleveren van bepaalde dier- en plantenziektes dat je niet moet negeren maar té kleinschalig is denk ik ook niet altijd haalbaar om iedereen van voldoende voedsel te voorzien (hoe sympathiek de gedachte erachter ook is). Waarom wordt er niet meer over “midden-schalige” oplossingen gedacht? Het idee van voedselbossen, zoals je onder meer op de Hei ziet is helemaal niet zo slecht.
  • Biologische gewasbescherming en bemesting heeft altijd de voorkeur maar ik ben ook weer niet te huiverig voor alles wat chemisch is. Als een bepaald bestrijdingsmiddel (zoals roundup) te veel nadelige effecten heeft dan zou je ook kunnen kijken naar biologische óf chemische alternatieven. Er komen tenslotte ook voortdurend medicijnen op de markt met minder bijwerkingen, waarom kijk je zo ook niet naar bestrijdingsmiddelen of eventueel kunstmest?
  • Ik begrijp de weerstand die er is tegen windmolens maar kernenergie zit me gewoon niet helemaal lekker, soms moet je uit een aantal slechte dingen het minst slechte kiezen. Ook over zonnepanelen is het nodige te doen. Dat die windmolens en zonnepanelen “niet mooi” zijn weegt voor mij in elk geval niet mee.
  • Ook dierenbescherming oké maar niet ten koste van mensen: als bevers dijken kapot gaan knagen dan mag wat mij betreft de status van “beschermde diersoort” vervallen. Zorg voor voldoende natuurgebieden maar dieren die zich daarbuiten begeven mag je wat mij betreft best tegenhouden.
  • Kritisch kijken naar vluchtelingenopvang. Er is geopperd om zeker bij vluchtelingen uit oorlogsgebieden wat minder snel permanente verblijfsvergunningen te geven omdat zo’n oorlog nou eenmaal na verloop van tijd weer afgelopen kan zijn. Ik vind dat standpunt eigenlijk best redelijk. Voldoende betaalbare huisvesting lost denk ik trouwens al heel wat op en neemt wat onvrede weg: ik ga niet   uit van het principe “eigen volk eerst” maar wel “eigen volk óók”.
  • Een goed sociaal vangnet voor iedereen die legaal in Nederland verblijft. Banen voor mensen die de banen nodig hebben ook als ze volgens een werkgever “niet in het profiel passen”. Als je werkgevers niet te veel wilt beperken in hun vrijheid om te bepalen wie ze aan willen nemen dan vind ik dat ook oké maar dan moet je ook niet “zeuren” dat je belasting moet betalen voor sociale voorzieningen zoals ww- en bijstandsuitkeringen.

Geplaatst

in

door

Tags:

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *