Mijn CV

Jouw CV? En jij was toch gepensioneerd? Ik hoor het je denken, als je me kent tenminste. En dat klopt hoor, vanaf april 2016 ben ik met prépensioen en in juli 2021 bereikte ik de pensioengerechtigde leeftijd.

Maar soms krijg ik nog wel eens de vraag waar ik zoal gewerkt heb en wat voor opleidingen ik heb gevolgd en het leek me wel aardig het nog eens op een rijtje te zetten.

En… hoewel ik niet meer actief op zoek ben naar een baan, kan het zijn dat je denkt dat ik mogelijk wat voor je bedrijf kan betekenen. Mocht het om een tijdelijk/incidenteel project gaan dan kunnen we daarover altijd overleggen. Kijk eventueel ook nog even op mijn LinkedIn-pagina.

Opleiding:

1967-1973: Carolus Borromeus College Helmond, gymnasium oude stijl

Ik was een van de “laatste der Mohikanen”, rond die tijd werd door de zgn. Mammoetwet het hele middelbare schoolsysteem drastisch omgevormd. Ik heb nog in alle vijf de gangbare talen eindexamen gedaan: Frans, Duits, Engels, Grieks en Latijn. Een gedegen ondergrond in die talen al moet ik wel zeggen dat het vrij theoretisch was. Het eindexamen bestond ook alleen uit een schriftelijke vertaling vanuit de doeltaal naar het Nederlands. Spreekvaardigheid in de drie moderne talen was soms een beetje het ondergeschoven kindje maar ik heb aan die theoretische ondergrond wel veel gehad voor het leren van andere talen, waar ik een speciale pagina aan gewijd heb.

1973-1973 Sociale Akademie d’n Elzent, Eindhoven, studierichting Maatschappelijk werk

Bij de stages die ik vervuld heb en bij werkstukken en de eindscriptie speelde de problematiek van de buitenlandse werknemers een grote rol. Ik kwam in dit soort stages terecht omdat ik toen al vloeiend Spaans en heel redelijk Turks sprak en me ook in het Marokkaans-Arabisch, Servo-Kroatisch en Portugees enigszins kon redden.

2000 AS-Informatica, Geldrop, omscholingstraject ICT

Om een aantal redenen kwam ik via mijn beide werkgevers in een outplacement-traject terecht. Gedurende een halfjaar heb ik een omscholing kunnen volgen die globaal te vergelijken is met een ICT-opleiding op Mbo-4-niveau en bestond uit een aantal “capita selecta” uit opleidingen van de MCSD- en MCSE- trajecten van Microsoft en nog een aantal cursussen zoals CompTIA A+ en Networking Essentials.

Werkervaring

Januari 1977 – juni 1986, maatschappelijk werker, Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers Oost-Brabant.

Het ging hier vooral om begeleiding van Spaanse en Turkse werknemers en hun gezinnen, in mindere mate had ik ook Marokkaanse, Portugese, Joegoslavische en Italiaanse cliënten. De hulpverlening was in de praktijk vaak een tussenvorm van maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk. Deels begeleidde ik ook comités uit de doelgroep bij sociaal-culturele activiteiten in de aan de Stichting verbonden ontmoetingscentra

Juni 1986 – januari 2000, maatschappelijk werker, Algemeen Maatschappelijk Werk Helmond én Stichting Maatschappelijk Werk Oss (beide halftime)

Om subsidietechnische redenen werd veel van het werk van de eerder genoemde Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers overgedragen aan de reguliere plaatselijke maatschappelijk werk instellingen. De doelgroepen waar ik voor werkte bleven grotendeels hetzelfde, evenals de taakinhoud maar ik ging ook steeds meer met Nederlandse cliënten werken, vooral in het kader van schuldhulpverlening. In Helmond werd ik formeel ingedeeld bij het Bureau Sociaal Raadslieden. Begin jaren negentig deed de computer zijn intrede en in de praktijk was ik vaak bezig met eenvoudige systeembeheertaken.

November 2000- augustus 2002, programmeur/softwaretester, Interplein, Helmond

Na een omscholing (zie het overzicht van de opleidingen) kwam ik bij dit bedrijf terecht in het kader van een werkervaringsplaats maar later werd dit omgezet in een vast dienstverband. Ik maakte daar voornamelijk Java-applets (veelal rekenmodules voor het hypotheekwezen op basis van een excel-sheet) en ook hield ik me bezig met het testen van software.

December 2002 – juni 2003, Technisch helpdeskmedewerker, Call Center Benelux, Beek en Donk.

Technische support voor diverse hardware- en softwareprojecten, vaak ook wat programmeeropdrachten voor het eigen CRM-systeem.

September – december 2002 en juni 2003-december 2007, Technisch helpdeskmedewerker, HECC, Boxtel.

(In 2002 werkte ik daar voor een uitzendbureau, nadat ik bij Call Center Benelux een halfjaarcontract had gehad, kwam ik er terug maar nu in loondienst bij het bedrijf zelf)

Ook hier voornamelijk technisch helpdeskwerk maar dan in diverse talen (voornamelijk Spaans en Duits) en wat andere administratief-technische taken voor bepaalde opdrachtgevers zoals het branden van dvd’s met software-updates. Hier verzorgde ik ook een in company cursus Nederlands en was ik enige tijd lid van de ondernemingsraad.

December 2007-januari 2013 software-engineer, Schagen Vogels Information Consultancy

Mijn hoofdtaak was aanvankelijk het bijhouden van maandelijkse updates van een hypotheekadviessysteem, waarbij geprogrammeerd werd in Delphi en C++. Enkele kleinere projecten deed ik ook in php. Voor een ander project, waarvan ook maandelijkse updates verschenen, was ik verantwoordelijk voor het incident management (het doorsturen van foutmeldingen aan de verantwoordelijke programmeur) en het schrijven van de release notes.