Mijn woonplaats Laarbeek

Ik woon in Beek en Donk, sinds 1997 deel van de gemeente Laarbeek. In die tijd vonden er heel wat herindelingen plaats die met name bij de kleinere gemeenten niet altijd zo erg in de smaak vielen, omdat ze de – soms terechte – angst hadden door de grotere fusiepartner te worden “opgeslokt”. Persoonlijk heb ik bij het ontstaan van Laarbeek altijd wel een goed gevoel gehad. Ik ben geboren in de gemeente Lieshout, maar net op de voormalige gemeentegrens met Beek en Donk. Ons gezin, en de andere gezinnen die daar in de buurt woonden, waren sowieso sterk op Beek en Donk georienteerd en toen ik dertien was zijn we ook verhuisd naar Beek en Donk. De buurt waar ik ben opgegroeid, De Hei, bestond uit een lange rechte straat (tot mijn tiende jaar een onverharde weg) met enkele zijstraatjes. De gemeentegrens liep precies over het midden van die straat en zo had je één straat met twee straatnamen: vanaf de Zuidwillemsvaart gezien was het links de Veerweg, rechts de Boerdonkse Kampen. Die laatste straatnaam was op zich al verwarrend omdat Boerdonk – overigens een van mijn lievelingsdorpen – aan de andere kant van de Zuidwillemsvaart ligt. Op zeker moment – als ik me goed herinner in de jaren tachtig – hebben de toenmalige gemeenten Lieshout en Beek en Donk besloten om toch maar voor één straatnaam te kiezen en wel de straatnaam die in de volksmond van oudsher bekend was: De Hei.
Ik ben bezig wat fotomateriaal van Laarbeek te verzamelen, op de eerste plaats is hier alvast een pagina met dewaterbouwkundige objecten waaraan Laarbeek zo rijk is.
Er zijn ook heel wat links naar sites die betrekking hebben op onze gemeente en de directe omgeving daarvan.
Ik heb een onderscheid gemaakt in sites van

Bedrijven
Instellingen en verenigingen
Particulieren

Overige links.