Categorieën
Van alles wat

Toespraak Koning Juan Carlos 2 juni 2014

Vanochtend wil ik me tot u allen richten met dit bericht om u, met ongekende emotie, een belangrijke beslissing mede te delen alsmede de redenen die me ertoe bewegen deze te nemen.

Toen ik als uw koning werd ingehuldigd, bijna vier decennia geleden, heb ik de plechtige belofte gedaan het algemeen belang van Spanje te dienen, vastbesloten om er voor te zorgen dat de burgers centraal zouden staan in hun eigen bestemming en dat onze Natie een moderne democratie zou worden, volledig geïntegreerd in Europa.

Ik heb toen de indrukwekkende nationale taak op me genomen de burgers in de gelegenheid te stellen hun wettige vertegenwoordigers te kiezen en in Spanje deze grote, positieve hervorming door te voeren, die wij zo hard nodig hadden.

Nu ik hierop terugkijk, kan ik me alleen intens trots voelen en diep dankbaar jegens u.
Trots op het vele en goede dat we in deze jaren hebben kunnen bereiken.
Dankbaar voor de steun die u me hebt gegeven om mijn koningschap, waaraan ik begonnen ben in de bloei van mijn jeugd en in tijden van grote onzekerheden en moeilijkheden, te kunnen uitoefenen in een lange periode van vrede, vrijheid, stabiliteit en vooruitgang.

Trouw aan de politieke overtuiging van mijn vader, de Graaf van Barcelona, van wie ik door erfopvolging het recht op de Spaanse Troon verkreeg, heb ik koning willen zijn van alle Spanjaarden. Ik identificeer me met uw aspiraties en voel me daaraan verplicht, ik heb met u genoten van de momenten van vreugde en met u geleden in tijden van verdriet en frustratie.
De lange en diepe economische crisis waaronder we gebukt gaan heeft diepe wonden achtergelaten in ons sociale stelsel maar wijst ons ook de weg naar een toekomst vervuld van hoop.
Deze moeilijke jaren hebben ons de gelegenheid gegeven tot zelfkritiek,  waardoor we ons hebben kunnen bezinnen op onze fouten en onze beperkingen als maatschappij.
En van de andere kant hebben zij bij ons ook opnieuw het trotse bewustzijn aangewakkerd van waartoe we in staat zijn geweest en zijn,  en van wat we zijn geweest en zijn: een grote natie.
Dit alles heeft ons een impuls gegeven tot  vernieuwing, tot de wil er bovenop te komen, tot het verbeteren van fouten en tot het banen van een weg naar een toekomst die beslist beter zal zijn.
Bij het tot stand brengen van deze toekomst, claimt een nieuwe generatie terecht een hoofdrol,  een zelfde hoofdrol die in een cruciaal moment in onze geschiedenis bestemd was voor de generatie waartoe ik behoor.
Het is nu tijd plaats te maken voor een jongere generatie, met nieuwe energie, vastbesloten om de hervormingen en omvormingen door te voeren die de huidige conjunctuur van ons vraagt en om met hernieuwde intensiteit en toewijding de uitdagingen van morgen aan te gaan.

Mijn enige ambitie is altijd geweest: het bijdragen aan en het verwezenlijken van welzijn en vooruitgang in vrijheid voor alle Spanjaarden.
Ik wil het beste voor Spanje, waaraan ik mijn hele leven gewijd heb en ten dienste waarvan  ik al mijn capaciteiten, idealen en werkkracht heb gegeven.

Mijn zoon Felipe, de troonopvolger, beschikt over de stabiliteit die tekenend is voor de identiteit van de constitutionele monarchie.
Toen ik in januari van dit jaar zesenzeventig jaar werd, vond ik dat het moment gekomen  was om binnen enkele maanden de voorbereidingen te treffen om de weg vrij te maken voor hem die nu het allerbeste in staat is deze stabiliteit te waarborgen.
De Prins van Asturias beschikt over de rijpheid en is voorbereid in de zin van het noodzakelijke verantwoordelijkheidsgevoel om gegarandeerd het ambt van staatshoofd op zich te nemen en een nieuwe fase van hoop in te gaan waarin hij de opgedane ervaring en de impulsen van een nieuwe generatie in zich verenigt. Ik ben ervan overtuigd dat hij daarvoor altijd kan rekenen op de steun van Prinses Letizia.
Het is daarom dat ik, geleid door de overtuiging het beste te doen voor de Spanjaarden en nu ik voldoende hersteld ben, zowel in lichamelijk opzicht als in mijn ambtelijke taken, besloten heb mijn koningschap neer te leggen en afstand te doen van de Spaanse troon, op zodanige wijze dat de regering en het Hof de opvolging volgens de regels van de grondwet kunnen afhandelen.

Dit heb ik vanmorgen officieel aan de Minister Predident megedeeld.

Ik wil mijn dankbaarheid betuigen aan het Spaanse volk, aan al diegenen die gedurende mijn koningschap de macht uitgeoefend hebben en de overheidsinstanties, en aan allen die mij loyaal en ruimhartig de kans gegeven te hebben mijn taken te vervullen.

Ook ben ik de Koningin diep dankbaar dat zij nooit tekort geschoten is in haar ruimhartige steun en samenwerking.

Spanje blijft altijd in het diepst van mijn hart en zal dat altijd blijven.

 

Één reactie op “Toespraak Koning Juan Carlos 2 juni 2014”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beantwoord onderstaande vraag ter voorkoming van spam * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.